PHN rekomenduje 0,27 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r.

ISBNews
14.05.2018 17:33
A A A


Warszawa, 14.05.2018 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości  (PHN) rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 12,64 mln zł, tj. 0,27 zł na akcję z zysku za 2017 rok, podała spółka. 

"Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości informuje, że w dniu 14 maja 2018 r. podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do zwyczajnego walnego zgromadzenia o dokonanie podziału zysku spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. w kwocie 25 529 554,57 zł poprzez przeznaczenie:

1. kwoty 12 639 961,44 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,27 zł na 1 akcję,

2. kwoty 12 889 593,13 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie. 

"Zarząd spółki przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przeznaczenia zysku za 2017 r., kierował się zadeklarowanym w strategii grupy kapitałowej PHN na lata 2017-2023 zamiarem dzielenia się z akcjonariuszami wzrostem wartości spółki w formie wypłaty dywidendy oraz wziął pod uwagę obecną sytuację finansową i planowane przepływy pieniężne grupy kapitałowej, z uwzględnieniem w szczególności przewidywanych planów inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania na ich realizację" - czytamy także. 

Zarząd proponuje, aby dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 16 sierpnia, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2018 r.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Portfel Grupy obejmuje ok. 140 wydzielone biznesowo aktywa nieruchomościowe o wartości ok. 2,5 mld zł. Działalność PHN skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych regionalnych miastach, m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi i Wrocławiu. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

(ISBnews)