Grupa AB miała 10,2 mln zł zysku netto w III kw. r. fin. 2017/2018

ISBNews
15.05.2018 07:46
A A A


Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 10,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2017/2018 wobec 13,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 18,31 mln zł wobec 20,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1806,77 mln zł w III kw. r. fin. 2017/2018 wobec 1854,94 mln zł rok wcześniej.

"Wynik EBITDA miał wartość 21,6 mln zł, a zysk netto to ponad 10 mln zł przy jednoczesnym ruchu podstawowych wskaźników zadłużenia do strefy konserwatywnej struktury finansowania - wskaźnik zadłużenia ogółem oraz wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych poprawiły się o 5 pkt. proc., do odpowiednio 62% i 49%" - czytamy w komunikacie spółki.

"W I kwartale pokazaliśmy siłę operacyjną na tle rynku dystrybucji IT oraz dynamicznie rozwijaliśmy nowe projekty. Wyniki I kwartału roku 2018 pokazują, że w każdych warunkach potrafimy generować dobre zyski w oparciu o mocny bilans - zdrowe zapasy, bezpieczne należności i optymalne finansowanie oraz bardzo dobre ratingi w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych. Potrafimy także w praktyce realizować strategię rozwoju z wpisanym w nią bezpieczeństwem" - powiedział prezes Andrzej Przybyło, cytowany w komunikacie.

Przy analizie rezultatów I kw. 2018 roku należy zwrócić uwagę na zdywersyfikowany geograficznie i produktowo rozwój Grupy AB. Jednocześnie w omawianym okresie widać było w Polsce istotną presję na marże, przede wszystkim w segmencie dystrybucji IT do sieci handlu detalicznego, co jest wynikiem agresywnej polityki handlowej konkurentów. Choć czynnik ten może zostać sklasyfikowany jako przejściowy, to w obecnej sytuacji tym bardziej uwidacznia się siła biznesowa Grupy AB, zaznaczono w informacji.

"Na rynku czeskim i słowackim Grupa AB konsekwentnie umacnia swoją dominującą pozycję na rynku dystrybucji IT. W minionym kwartale poszczególne obszary biznesowe podlegały dalszemu rozwojowi. Jedynie w grupie urządzeń mobilnych na rynku dostępne były produkty w korzystnej ofercie cenowej spoza autoryzowanego kanału sprzedaży, co można wiązać ze osłabieniem dolara (EUR/USD powyżej 1,20) ? wskazał członek zarządu ds. finansowych w AB SA Grzegorz Ochędzan, cytowany w komunikacie.

W okresie I-III kw. r. fin. 2017/2018 spółka miała 48,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 55,06 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6452,58 mln zł w porównaniu z 6297,7 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. r. fin. 2017/2018 wyniósł 34,44 mln zł wobec 40,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.

(ISBnews)