ARP: Jednolity Obszar Inwestycyjny szansą na dotarcie do wykwalifikowanych kadr

ISBNews
15.05.2018 11:35
A A A


Katowice, 15.05.2018 (ISBnews) - Wejście w życie ustawy o Jednolitym Obszarze Inwestycyjnym pozwala przedsiębiorcom otwierać firmy wszędzie tam, gdzie znajdą wykwalifikowanych pracowników, a dziś często spotykają się oni z brakiem odpowiednich kadr w specjalnych strefach ekonomicznych, uważa prezes Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) Marcin Chludziński.

"Obecnie tylko na 0,08% powierzchni kraju przedsiębiorcy mogą korzystać z preferencji podatkowych. A zapotrzebowanie jest o wiele większe. Przedsiębiorcy mówili o tym od lat, zgłaszając potrzebę wyrównania szans prowadzenia działalności gospodarczej na terenie całego kraju. Dopiero wejście ustawy o Jednolitym Obszarze Inwestycyjnym zapewnia realną zmianę. Pozwala przedsiębiorcom otwierać firmy wszędzie tam, gdzie znajdą wykwalifikowanych pracowników. Dziś z ich brakiem często spotykają się w specjalnych strefach ekonomicznych" - powiedział Chludziński podczas panelu na Europejskim Kongresie Gospodarczego w Katowicach.

"Strefy powinny nie tylko być administracyjnym punktem udzielania zezwoleń, ale przede wszystkim, dzięki współpracy z samorządami, stanowić centrum rozwoju gospodarczego regionu. Nam ta współpraca idzie bardzo dobrze, bo znamy potrzeby przedsiębiorców i bolączki samorządów. Dlatego inwestujemy w infrastrukturę, uzbrajamy tereny, budujemy drogi. Inwestujemy w to, na co często samorządów nie stać. A to są obecnie czynniki decydujące o prowadzeniu działalności gospodarczej w konkretnym miejscu" - dodał prezes ARP.

Według ustawy o Jednolitym Obszarze Inwestycyjnym, przedsiębiorstwa będą musiały spełniać dwa kryteria, jakościowe i ilościowe, aby móc skorzystać z ulg inwestycyjnych. Ilościowe to określone nakłady inwestycyjne uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstwa. Jakościowe dopasowane będą do warunków konkretnej lokalizacji. Preferowane będą inwestycje, które będą tworzyć stabilne i wysokopłatne miejsca pracy. Duże znaczenie będą miały inwestycje innowacyjne, a także aktywność w tych regionach Polski, które znajdują się jeszcze na niższym poziomie rozwoju gospodarczego. Ma to stworzyć szczególne szanse dla rozwoju nowoczesnego przemysłu w Polsce Wschodniej.

Reforma SSE w jeszcze większym stopniu kładzie nacisk na tereny o wyższym bezrobociu. Większe wsparcie dostaną mikro-, małe i średnie firmy, które zainwestują od 200 tys. do 100 mln zł. Im mniejsza firma i im wyższe bezrobocie w danym miejscu, tym większe będą ulgi podatkowe.

"Jako ARP mamy bogate i wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu SSE, dlatego aktywnie włączamy się w proces reformy. Sprawnie zarządzane SSE pokazały, że są skutecznym narzędziem wspierania rozwoju polskiej gospodarki" - wskazał Chludziński.

Podkreślił, że ARP jako pierwsza w Polsce założyła specjalną strefę ekonomiczną. SSE EURO-PARK MIELEC początkowo była odpowiedzią na problemy gospodarcze regionu. Jej głównym celem była pomoc w zmniejszeniu bezrobocia.

Dziś strefy zarządzane przez ARP, SSE EURO-PARK MIELEC oraz Tarnobrzeska SSE EURO-PARK WISŁOSAN, to nie tylko niższe podatki, wskazał prezes. To także szybkie tempo procedowania spraw administracyjnych, dobrze skomunikowane tereny inwestycyjne z rozbudowaną infrastrukturą techniczną, a także dostęp do wykwalifikowanej kadry oraz sieci dostawców i podwykonawców z różnych branż przemysłu.

Na terenie zarządzanych przez ARP stref zwolnienia z podatku dochodowego dla małych i mikro firm sięgają nawet 70%, co stanowi najwyższy dopuszczalny w UE pułap intensywności pomocy publicznej. Około 75% zezwoleń udzielonych w zarządzanych przez ARP specjalnych strefach ekonomicznych dotyczy firm z polskim kapitałem. Ponad 70% to zezwolenia dla firm z sektora MŚP.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Jej strategia opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE Euro-Park Mielec oraz TSSE Euro-Park Wisłosan.

(ISBnews)