Vistula miała 0,11 mln zł zysku netto, 1,93 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.

ISBNews
16.05.2018 08:14
A A A


Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Vistula odnotowała 0,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,93 mln zł wobec 0,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 160,56 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 136,16 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w I kwartale 2018 roku wyniosły 98,7 mln zł i były o 14,3 mln zł (tj. o 17%) wyższe od przychodów osiągniętych za okres I kwartału 2017 roku. Grupa zanotowała następujące dynamiki w sprzedaży w kanałach detalicznych: Vistula - wzrost o 8,5 mln zł (+ 18%); Wólczanka - wzrost o 4,3 mln zł (+22%); Deni Cler Milano - wzrost o 0,2 mln zł (+2%) Wzrost sprzedaży detalicznej związany jest ze wzrostem sprzedaży z 1m2 oraz rozwojem sieci sprzedaży. Nowo otwierane salony powodują wzrost powierzchni handlowej generującej wyższe przychody" - czytamy w raporcie.

Zysk brutto na sprzedaży segmentu odzieżowego w I kwartale 2018 roku wyniósł 46,2 mln zł i był o 12% wyższy od wygenerowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Marża brutto zmniejszyła się o 2,1 pkt proc. r/r do 46,8%. Vistula odnotowała spadek marży o 2,8 pkt proc. ze względu na presję konkurencyjną oraz niekorzystne warunki pogodowe (późna wiosna, mniejszy udział nowej kolekcji w sprzedaży); Wólczanka odnotowała wzrost marży o 0,7 pkt proc. ze względu na korzystniejsze ceny zakupu; zaś Deni Cler Milano - wzrost marży o 2,7 pkt proc. ze względu na korzystniejsze warunki zakupu, wymieniono w raporcie.

"Przychody w grupie kapitałowej w okresie I kwartału 2018 roku w segmencie jubilerskim wyniosły 61,9 mln zł i były wyższe od wyników segmentu zanotowanych w I kwartale 2017 roku o 10,1 mln zł (20%). Wzrost sprzedaży segmentu jubilerskiego został osiągnięty dzięki zwiększeniu powierzchni sprzedaży, a także dzięki wzrostowi sprzedaży z m2. Zysk brutto na sprzedaży segmentu jubilerskiego w I kwartale 2018 roku wyniósł 31,6 mln zł i był o 18,3% wyższy od wygenerowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Marża brutto spadła o 0,5 p.p. i wyniosła 51,1% w I kwartale 2018 roku w stosunku do 51,6% w I kwartale 2017 roku. Spadek marży związany jest z wyższym udziałem sprzedaży zegarków w strukturze sprzedaży segmentu jubilerskiego" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 1,37 mln zł wobec 1,54 mln zł straty rok wcześniej.

Na koniec I kwartału 2018 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zwiększyła się do ok. 33,6 tys. m2 r/r. Wzrost powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 11%, natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 9%. Na koniec I kwartału 2018 roku Grupa Kapitałowa posiadała sieć sprzedaży detalicznej, liczącą 416 lokalizacji łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka i Deni Cler, podano w raporcie.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły ok. 685,9 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)