Braster miał 5,38 mln zł straty netto, 5 mln zł straty EBIT w I kw. 2018 r.

ISBNews
16.05.2018 18:12
A A A


Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Braster odnotował 5,38 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2018 r. wobec 5,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 5 mln zł wobec 5,75 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,15 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 0,12 mln zł rok wcześniej.
"W I kwartale 2018 roku spółka konsekwentnie realizowała strategię rozwoju i kontynuowała działania zmierzające do rozwoju sprzedaży zarówno w Polsce jak i za granicą. Prowadzono intensywne prace związane z wejściem Systemu Braster na kolejne rynki zagraniczne.
Na każdym z rynków zewnętrznych prowadzone rozmowy są na innym etapie zaawansowania ? od wstępnych, do obejmujących już ustalenie szczegółów modelu biznesowego (np. sprzedaż konsumencka vs. sprzedaż do placówek medycznych, które będą świadczyć usługi kobietom) czy przygotowanie umów dystrybucyjnych. Sam proces wprowadzenia produktu na rynek obejmuje wiele elementów i obszarów, począwszy od uzyskania akceptacji środowiska medycznego dla nowego wyrobu medycznego, poprzez ustalenie modelu biznesowego atrakcyjnego zarówno dla spółki, jak i dystrybutora, przeprowadzenie certyfikacji i uzyskanie zgód lokalnych urzędów, opracowanie planu marketingowego, a kończąc na uwzględnieniu modelu finansowania służby zdrowia na danym rynku (wydatki ponoszone przez kobiety z własnych środków vs. refundacja przez państwo lub ubezpieczycieli). Skuteczne wprowadzenie tak zaawansowanego wyrobu medycznego wymaga jednoczesnego spełnienia w/w warunków. W momencie ich finalizacji spółka opublikuje stosowny komunikat o zaistniałym zdarzeniu. Ponadto jednym z elementów, który związany jest z wejściem na rynki zagraniczne to prace zmierzające do uzyskania rejestracji Systemu Braster, tam gdzie jest to niezbędne do rozpoczęcia sprzedaży" - czytamy w raporcie.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.


(ISBnews)