Getin Noble Bank liczy na dalszą poprawę efektywności biznesowej

ISBNews
17.05.2018 08:33
A A A


Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank zmniejszył wpływ zdarzeń przeszłych na aktualne wyniki dzięki działaniom restrukturyzacyjnym i liczy na dalszą poprawę efektywności biznesowej, poinformował prezes Artur Klimczak.

"Dzięki głębokim działaniom restrukturyzacyjnym udało nam się w znaczący sposób ograniczyć problem bardzo wysokich odpisów aktualizacyjnych i tym samym zmniejszyć wpływ zdarzeń przeszłych na aktualne wyniki banku" - powiedział Klimczak, cytowany w komunikacie.

Wartość odpisów w I kwartale 2018 roku wyniosła 119,4 mln zł i była o 75% niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem. W I kwartale 2018 wynik netto grupy wyniósł -47,7 mln zł, co oznacza znaczącą poprawę względem analogicznego okresu rok wcześniej. W I kwartale Bank uiścił jednorazową składkę roczna do BFG na fundusz restrukturyzacji przymusowej w kwocie 61,9 mln zł. Na koniec marca br. suma bilansowa banku wynosiła 58,4 mld zł. W maju bank zarejestrował podwyższenie kapitałów o 190 mln zł.

"W nadchodzących kwartałach naszym celem będzie dalsza poprawa efektywności biznesowej w oparciu o solidne fundamenty, jakie udało nam się zbudować w ciągu ostatnich lat. Jestem przekonany, iż wysoka jakość obsługi oraz atrakcyjna oferta produktowa pozwolą nam na systematyczne zwiększanie grona aktywnych Klientów, dla których będziemy bankiem pierwszego wyboru" - dodał prezes.

W I kwartale br. sprzedaż kredytów wzrosła o ponad 30% względem średniej kwartalnej sprzedaży w 2017 roku i osiągnęła poziom 2,4 mld zł. Bank odnotował istotny wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych, których wartość w pierwszym kwartale osiągnęła poziom 477 mln zł, co jest wynikiem o  ponad 30% lepszym w ujęciu rocznym. Wzrostom sprzedaży kredytowej towarzyszy systematyczna poprawa marży odsetkowej, która w I kw. wynosiła 2,15% i była o 0,1 pkt proc. wyższa w ujęciu rok do roku, podano też w komunikacie.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)