PBKM nabył 100% akcji w szwajcarskiej spółce Biocell Lugano za 1,6 mln euro

ISBNews
17.05.2018 13:15
A A A


Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Spółka Famicord - w 100% zależna od Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) - nabyła 100% akcji w Biocell Lugano, podał PBKM. Umowa została podpisana w dniu 17 maja 2018 r.

"Na podstawie umowy nabycia spółka zależna nabywa od sprzedających wszystkie akcje w Biocell Lugano za cenę maksymalną w łącznej wysokości 1,6 mln euro (cena maksymalna), co na dzień sporządzenia niniejszego raportu stanowi równowartość ok. 6,9 mln zł. Jednocześnie wskazana powyższa cena maksymalna zostanie pomniejszona o wartość ustalonych w ciągu kolejnych 90 dni zobowiązań Biocell Lugano względem sprzedających, które na dzień zawarcia umowy nabycia szacowane są na ok. 0,1 mln euro" - czytamy w komunikacie.

Przejęcie umożliwia wzrost biznesu na nowych rynkach, wprowadzenie nowych usług i nawiązanie korzystnych relacji partnerskich i zostanie sfinansowane ze środków własnych Grupy PBKM. Płatność za przejęte udziały jest rozłożona na trzy raty płatne do 2020 roku.

"Inwestycja w nowoczesne laboratorium w Szwajcarii daje nam możliwość oferowania nowych usług bankowania dla naszych klientów w innych krajach. Otwiera także przed nami nowe perspektywy rozwoju w Europie Zachodniej i podniesienie jakości naszych usług, gdyż będziemy mogli oferować klientom możliwość bankowania komórek macierzystych w laboratorium w Szwajcarii. Warto podkreślić, że cena jaką zapłacimy za działające według najlepszych standardów laboratorium w Szwajcarii jest atrakcyjna w porównaniu do skali inwestycji, którą musielibyśmy ponieść na budowę i wyposażenie podobnego laboratorium w Europie Zachodniej" - powiedział prezes PBKM Jakub Baran, cytowany w komunikacie.

Biocell Lugano, przed przejęciem przez Grupę PBKM, wchodziło w skład Biocell Center - grupy firm z Włoch, Szwajcarii i USA specjalizujących się w usługach medycznych, preparatyce i przechowywaniu komórek macierzystych z płynu owodniowego, łożyska i kosmówki.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)