Akcjonariusze JW. Construction zdecydują 14 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2017

ISBNews
17.05.2018 15:25
A A A


Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze J.W. Construction Holding zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2017 r., wynoszącego 26,94 mln zł, na kapitał zapasowy, podano w projektach uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 14 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2017 rok, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz po rozpatrzeniu wniosku zarządu spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017 postanawia z zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 26 944 762,14 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

JW Construction Holding odnotował 25,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 24,98 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 26,94 mln zł wobec 9,59 mln zł zysku rok wcześniej.

J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych, m.in. jako właściciel i operator sieci Hoteli 500, Czarny Potok Resort&Spa, Hotel Dana oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)