Zapisy w ofercie publicznej ML System ruszają dziś, chce pozyskać ok. 35 mln zł

ISBNews
18.05.2018 09:53
A A A


Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Oferta publiczna ML System rozpoczyna się dziś od przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych, podała spółka w prospekcie emisyjnym. Jednocześnie cena maksymalna została ustalona na 29 zł. Spółka chce pozyskać z emisji akcji serii C ok. 35 mln zł.

"Na podstawie niniejszego prospektu przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym jest:
1) 2 000 000 akcji serii A,
2) 215 000 akcji serii B,
3) 135 600 akcji serii B1,
4) 17 532 akcji serii B2,
5) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1 281 868 akcji serii C oraz
6) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1 281 868 praw do akcji serii C.
Na podstawie niniejszego prospektu, w ramach oferty publicznej emitent oferuje nie więcej niż 1 281 868 Akcji serii C, Newberg ML SPV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje nie więcej niż 215 000 akcji serii B, Edyta Stanek oferuje nie więcej niż 200 000 akcji serii A oraz Maciej Kaszycki oferuje nie więcej niż 135 600 akcji serii B1" - czytamy w dokumencie.

"Ponieważ w dacie zatwierdzenia prospektu nie jest znana cena akcji serii C dokładne określenie wpływów z emisji akcji serii C jest niemożliwe. Zgodnie z wstępnymi szacunkami emitenta oczekiwane wpływy netto z emisji akcji serii C (po uwzględnieniu wszystkich szacowanych kosztów emisji) wyniosą ok. 35 mln zł" - czytamy także.

Środki z emisji akcji serii C przeznaczone zostaną na realizację strategicznych projektów inwestycyjnych oraz badawczo rozwojowych ML System. Projekty zostały przedstawione w kolejności priorytetów ich realizacji:
1. Quantum Glass ? cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego: 19,0 mln zł.
2. Rozwój sprzedaży produktów emitenta na wybranych rynkach zagranicznych (w tym ich certyfikacja): 6,2 mln zł.
3. Idea Lab ? rozwój istniejącego zaplecza B+R ML System: 5 mln zł.
4. ULTRAPV ? wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV: 4,8 mln zł, podano także.

Harmonogram oferty jest następujący:
- od 18.05.2018 r. do 28.05.2018 r. przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych
- od 18.05.2018 r. do 29.05.2018 r. proces budowy księgi popytu
- do 29.05.2018 r. podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby akcji oferowanych ogółem oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach
- od 30.05.2018 r. do 05.06.2018 r. przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych
- do 11.06.2018 r. planowany przydział akcji w transzy inwestorów indywidualnych za pośrednictwem GPW
- do 11.06.2018 r. przydział akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych

Zgodnie z prospektem, emitent w porozumieniu ze sprzedającymi i na podstawie rekomendacji Vestor Dom Maklerski, podjął decyzję o ustaleniu wysokości ceny maksymalnej na poziomie 29 zł za jedną akcję oferowaną, podano także.

ML System to jeden z pionierów na polskim rynku w projektowaniu i wdrażaniu zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych (PV), zintegrowanych z budynkami (BIPV), służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych. 

(ISBnews)