PBKM szacuje korzyści ze zwrotu VAT w węgierskiej spółce na ok. 9,5 mln zł w br

ISBNews
18.05.2018 14:18
A A A


Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) szacuje, że potencjalne korzyści z tytułu zwrotu podatku VAT do węgierskiej spółki Krio Intezet Zrt. mogą w tym roku wynieść łącznie w ok. 9,5 mln zł, poinformował prezes Jakub Baran. Spółka oczekuje także zwiększenia dynamiki pozyskiwania nowych próbek na rynku węgierskim. 

 "Szacujemy, że potencjalne korzyści z tytułu zwrotu podatku VAT do naszej spółki na Węgrzech mogą w tym roku wynieść łącznie w ok. 9,5 mln zł. Na rynku węgierskim spodziewamy się zwiększenia dynamiki pozyskiwania nowych próbek w tym roku z uwagi na pozytywny wyrok Sądu Najwyższego na Węgrzech, uchylającego decyzję nakładającą na usługi świadczone przez spółkę Krio 27% podatku VAT. Spółka Krio będzie miała teraz większe możliwości walki z konkurencją" - powiedział Baran, cytowany w komunikacie. 

Dodał, że usługi bankowania i preparatyki krwi pępowinowej oferowane przez konkurencyjne podmioty na Węgrzech były z różnych powodów nieopodatkowane. 

W listopadzie 2017 r. węgierska spółka z Grupy PBKM - Krio Intezet Zrt. dokonała korekty deklaracji VAT za 2012 r. Organ podatkowy 7 lutego 2018 r. dokonał na rzecz Krio zwrotu podatku VAT za rok 2012 o równowartość ok. 1,7 mln zł oraz unieważnił uprzednio nałożoną karą w wysokości 0,3 mln zł. W związku z tym, Krio planuje wystąpić w najbliższym czasie do Regionalnej Dyrekcji Podatkowej Węgry Centrum o sukcesywny zwrot podatku VAT za kolejne okresy sprawozdawcze tj. okres od stycznia 2013 do lipca 2017 roku.

Grupa PBKM w I kw. br. osiągnęła w I kw. łączne przychody z bankowania rodzinnego (B2C) i w segmencie B2B na poziomie 36,1 mln zł, czyli o 6,9% . wyższe r/r. Sprzedaż w segmencie B2C stanowi około 88,8% sprzedaży Grupy. EBITDA wyniosła 13,1 mln zł (wzrost o 38,1% r/r, zaś skonsolidowany zysk netto wyniósł 9,8 mln zł.

Spółka podał, że wprowadziła zmiany zasad rachunkowości oraz zmiany prezentacji danych związanych z wejściem w życie standardu MSSF 15 oraz standardu MSSF 9. Grupa zastosowała MSSF 15 do okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2018 roku. Standard wprowadza jednolity model rozliczania przychodów z umów z klientami.

"Z dynamiki zaraportowanych wyników Grupy PBKM za pierwszy kwartał tego roku jesteśmy bardzo zadowoleni. Szczególnie cieszy nas bardzo duży wzrost cash-flow operacyjnego. Również po przekształceniu wyników pierwszego kwartału 2017 (zgodnie z MSSF 15) i korekcie wyników I kw. 2018 o koszty programu motywacyjnego i przychody z tytułu zwrotu VAT na Węgrzech, żeby porównywać wyniki rok do roku, zysk operacyjny EBITDA i zysk netto są 'na plusie'" - powiedział prezes. 

"Należy zwrócić uwagę, że wyniki pierwszego kwartału roku 2017 przekształcone w standardzie MSSF 15 były istotnie wyższe, niż zaraportowane rok temu, co podwyższa bazę. Sądzimy, że w kolejnych kwartałach efekt przekształcenia wyników roku MSSF 15 będzie raczej negatywny, a sytuacja w pierwszym kwartale 2017 była nietypowa z powodu wyjątkowo dużej liczby klientów przedpłacających rok temu. W roku 2018 wszystko wróciło do normy, tj. liczba klientów abonamentowych osiągnęła ok. 62%" - powiedział także Baran. 

 Grupa PBKM przechowywała (łącznie w segmentach B2C i B2B) ponad 164 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek na koniec I kw. tj. ok.  14% więcej w skali roku. Łącznie Grupa przechowywała ponad 225 tys. wszystkich próbek materiału biologicznego.

W segmencie B2C spółki z Grupy PBKM przechowywały prawie 152 tys. próbek na koniec marca br., tj. o 15,1% r/r. Udział umów w modelu abonamentowych w segmencie B2C wyniósł 62,1% na koniec I kw. br. 

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)