Energa ma ugodę z jedną z farm wiatrowych, brak negatywnego wpływu na wynik

ISBNews
21.05.2018 10:55
A A A


Warszawa, 21.05.2018 (ISBnews) - Energa-Obrót - spółka zależna Energi - zawarła ugodę z jednym 22 pozwanych podmiotów prowadzących farmy wiatrowe. Nie wpłynie to niekorzystnie za wynik finansowy, podała spółka.

"Spółka zależna Energa-Obrót S.A. i jedna z 22 pozwanych przez Energa-Obrót S.A. farm wiatrowych podjęły decyzję o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia" - czytamy w komunikacie.

Strony uznały współpracę na podstawie umowy kwestionowanej przez Energa-Obrót za definitywnie zakończoną. Jednocześnie nie wykluczają podjęcia współpracy w przyszłości na podstawie nowej umowy.

"Zawarcie ugody nie wpływa niekorzystnie na wynik finansowy Energa-Obrót" - podano także.

We wrześniu 2017 r. spółka podała, że Energa-Obrót zaprzestała realizacji 22 ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i zdecydowała o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych, których przedmiotem ma być ustalenie nieistnienia stosunków prawnych. Energa szacowała wtedy, że może dochodzić ok. 600 mln zł z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia jej kontrahentów w czasie realizacji 22 ramowych umów.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie ddzi ostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)