PHN miał 12,6 mln zł zysku netto, 17,1 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.

ISBNews
22.05.2018 18:07
A A A


Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 12,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W I kwartale 2018 roku grupa odnotowała zysk netto [ogółem] na poziomie 12,7 mln zł. Wynik był o 3,4 mln zł wyższy niż w IV kwartale 2017 roku głównie w efekcie netto: wyższego wyniku z najmu o 1,4 mln zł głównie w wyniku wzrostu przychodów z najmu o 0,9 mln spadku kosztów najmu o 0,5 mln, stabilnego wyniku z pozostałej działalności (wzrost o 0,1 mln zł, w porównaniu do IV kwartału 2017 r.), dodatnią zmianą wartości godziwej nieruchomości (wpływ na wynik w I kwartale 2018 roku wyższy o 4,7 mln zł w stosunku do IV kwartału 2017 roku) oraz niższego wyniku ze zbycia nieruchomości inwestycyjnych o 0,6 mln zł, wyższego o 1 mln zł udziału w zyskach JV głównie w efekcie wzrostu wartości nieruchomości związanego z nowymi umowami najmu"- czytamy w raporcie. 

Zysk operacyjny wyniósł 17,1 mln zł wobec 2,3 mln zł straty rok wcześniej.

"EBITDA wyniosła w I kwartale 2018 roku 14,4 mln zł i była wyższa o 0,3 mln zł (2%) względem ubiegłego kwartału. Skorygowana EBITDA (EBITDA skorygowana o zmianę rezerwy na roszczenia dotyczące lat ubiegłych) wyniosła 14,2 mln zł i była wyższa o 3,2 mln zł (29%) względem ubiegłego kwartału" - czytamy także. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,6 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 38,5 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 5,6 mln zł wobec 0,3 mln zł straty rok wcześniej.

"W 2018 r. do grona najemców grupy kapitałowej PHN dołączyli m.in.: DPD Polska (w ramach inwestycji Hillwood&PHN Pruszków powstanie sortowania wraz z placem manewrowym oraz parkingiem o docelowej powierzchni ok. 72 tys. mkw.), Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (1,3 tys. mkw. w budynku Kaskada), Largo Capital (960 mkw. w budynku Kaskada) oraz Enea (530 mkw. w budynku Kaskada). Łączna liczba najemców grupy kapitałowej PHN na koniec pierwszego kwartału 2018 r. wyniosła 1 349" - podano w komunikacie. 

PHN jest spółką holdingową do której należą m.in. Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo, Dalmor, Agroman i Wrocławskie Centrum Prasowe. PHN zadebiutował na warszawskiej giełdzie w lutym 2013 r.

(ISBnews)