Auto Partner miał 12,88 mln zł zysku netto, 18,99 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.

ISBNews
23.05.2018 07:53
A A A


Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Auto Partner odnotował 12,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 18,99 mln zł wobec 16,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 253,93 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 201,47 mln zł rok wcześniej.

"W 2018 r. Grupa dokonała zmiany polityki rachunkowości polegającej na: w wyniku zastosowania MSSF 15 - zmianie prezentacji niektórych pozycji w rachunku wyników. Niektóre pozycje rozpoznawane wcześniej jako koszty sprzedaży i marketingu zostały przeklasyfikowane jako zmniejszenie przychodów ze sprzedaży; zmianie sposobu kalkulacji narzutu otrzymanych rabatów obrotowych na zapas. W związku z powyższymi zmianami dane za I kwartał 2017 r. zostały przekształcone by dostarczyć jak najbardziej porównywalny obraz. Grupa odnotowała 26% wzrost obrotów w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego. Wzrost spowodowany był głównie wzrostem sprzedaży zagranicznej (+41%) ale w kraju dynamika była również dwucyfrowa (+21%). Niższa marża brutto (26,5% vs 27,8% w 1 kw. 2017 r.) wynikała głównie z nadwyżki bonusu od dostawców wykazanej w I kwartale 2017 r. a dotyczącej 2016 r. (w wysokości 1,56 mln zł). Kolejnym, mniej istotnym czynnikiem jest większy udział sprzedaży zagranicznej (włączając spółkę zależną w Czechach) w całości sprzedaży" - czytamy w raporcie.

I kwartał 2018 r. był pierwszym pełnym kwartałem operacyjnym spółki zależnej w Czechach. Działalność spółki jest wciąż nakierowana na zdobywanie rynku oraz na jak najszybsze osiągnięcie progu rentowności. Spółka czeska w tym okresie zanotowała stratę operacyjną na poziomie 466 tys. zł. Wyższa kwotowo marża brutto pozwoliła pokryć wyższe koszty związane z nową infrastrukturą logistyczno-magazynową - HUB w Pruszkowie oraz powiększenie powierzchni w Centrali w Bieruniu. Oba czynniki nie występowały w analogicznym kwartale 2017 r. W wyniku opisanych powyżej czynników Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 12,9 mln zł czyli wyższy o 19,3% r/r, wskazano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 13,8 mln zł wobec 13,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z blisko 180 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od czerwca 2016 r.

(ISBnews)