Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o wypłacie 2,92 zł dywidendy na akcję

ISBNews
23.05.2018 16:29
A A A


Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o przeznaczeniu łącznie 45,2 mln zł na dywidendę, czyli 2,92 zł na akcję, poinformowała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie emitenta powzięło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 45 200 119,56 zł na którą składa się:
- kwota 40 102 179,07 zł pochodzącą z zysku netto spółki za 2017 rok, oraz
- część kapitału zapasowego spółki zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w kwocie 5 097 940,49 zł.

W związku z powyższym, walne zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, kwotę 45 200 119,56 zł, czyli 2,92 zł na każdą akcję spółki" - czytamy w komunikacie.

Walne zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 7 czerwca 2018 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2018 r., dodano.

"Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Alumetal w liczbie 15 479 493" - czytamy również.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Alumetalu sięgnęły 1 456 mln zł w 2017 r. 

(ISBnews)