ES-System spodziewa się dalszego wzrostu r/r sprzedaży krajowej w II kw.

ISBNews
24.05.2018 17:21
A A A


Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - ES-System spodziewa się utrzymania trendu wzrostowego r/r sprzedaży krajowej w II kw. 2018 r. oraz liczy na poprawę wartości eksportu w II półroczu w porównaniu z I półroczem 2018 r., poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak.

"Na rynku krajowym, patrząc na portfel zamówień i na sytuację rynkową, spodziewamy się, że tendencja wzrostowa, która została rozpoczęta w I kw., będzie utrzymana również w II kw. w odniesieniu do wzrostu rok do roku. Natomiast w sprzedaży eksportowej w II kw. spodziewamy się przejściowo kilkunastoprocentowego spadku sprzedaży. Mamy nadzieję, że sukcesywne dostosowywanie oferty do wymagań klientów oraz intensyfikacja działań promocyjnych wpłynie na zwiększenie wartości sprzedaży w II półroczu br." - powiedział Gawrylak w rozmowie z ISBnews. 

W przypadku sprzedaży eksportowej ES-System liczy także na zamówienia pozyskane przez powołaną w 2017 r. brytyjską spółkę zależną.

"Efektem działania tej spółki być powinno być zwiększenie przychodów ze sprzedaży i spodziewamy się, że w II połowie tego roku pierwsze realizacje pozyskane przez ES-System UK będą miały miejsce" - powiedział prezes.

Na optymizm pozwalają też spółce rezultaty udziału w tegorocznych targach Light & Building. Oferowana przez ES-System oprawa systemu WHY została tam uznana za jedną z 20 najbardziej innowacyjnych opraw.

"Spodziewamy się, że w II połowie roku negatywny trend, obserwowany w sprzedaży eksportowej w I kw., zostanie odwrócony" - wskazał Gawrylak. 

W efekcie sprzedaż eksportowa w II poł. 2018 r. powinna być lepsza od tej odnotowanej w I półroczu br.

ES-System spodziewa się też poprawy w segmentach oświetlenia przemysłowego i awaryjnego w II połowie 2018 r.

"W dwóch segmentach - oświetlenia przemysłowego i awaryjnego - nastąpiła delikatna korekta w I kw. Podejmujemy działania związane z przygotowaniem nowej oferty produktowej. W przypadku oświetlenia awaryjnego, nowa oferta jest obecnie w trakcie certyfikacji na rynku krajowym, zanim zostanie wprowadzona na rynek. Spodziewamy się, że II półrocze 2018 r. będzie lepsze z punktu widzenia tego segmentu " - powiedział prezes. 

Z kolei w przypadku oświetlenia zewnętrznego ES-System liczy na zamówienia wynikające z napływu do gmin środków finansowych.

"Wzrost sprzedaży jest pochodną, między innymi, wzrostu zamówień projektów oświetlenia drogowego dla gmin. Perspektywa rysuje się dobrze, gdyż według kalkulacji rynkowych ponad 18 mld euro z budżetów lokalnych i unijnych do końca 2020 r. ma być przeznaczona na modernizację oświetlenia. Pracujemy teraz nad przygotowaniem nowej oferty z zakresu oświetlenia ulicznego, więc myślę, że przez te nadchodzące lata będziemy w stanie skorzystać z tych funduszy" - wyjaśnił Gawrylak.

Prezes wskazał, że spółka jest na etapie ofertowania projektów w tym segmencie i jest gotowa dostarczyć klientom rozwiązania oświetleniowe łącznie ze sterowaniem. Na początku przyszłego roku ma być gotowa nowa oferta produktowa spółki w tym obszarze.

W I kw. 2018 r. ES-System odnotował sprzedaż krajową na poziomie 33,4 mln zł, wyższą o 11,1% r/r. Wzrost sprzedaży odnotowano w segmencie oświetlenia architektonicznego (o 28,5% r/r), zewnętrznego (o 10,6% r/r) oraz w segmencie sterowania (o 64,1% r/r). W oświetleniu przemysłowym sprzedaż spadła o 2,2% r/r, a w oświetleniu awaryjnym o 5,1% r/r. Sprzedaż zagraniczna w I kw. br. ukształtowała się na poziomie 8,3 mln zł, co oznacza spadek o 24,6% r/r.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)