Tower Inv. miało 0,59 mln zł zysku netto, 1,09 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.

ISBNews
25.05.2018 08:29
A A A


Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Tower Investments odnotował 0,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,09 mln zł wobec 2,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,69 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 3,55 mln zł rok wcześniej.

"Emitent podtrzymuje prognozę zysku netto na rok 2018 w wysokości 19 mln zł, która opublikowana była raportem bieżącym ESPI 32/2017 w dn. 19.06.2017 oraz zamieszczona w prospekcie emisyjnym akcji serii C" - zaznaczono w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 0,56 mln zł wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu "pod klucz". Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.

(ISBnews)