Mostostal Zabrze miał 3,3 mln zł zysku netto, 6,99 mln zł zysku EBIT w I kw.

ISBNews
25.05.2018 08:36
A A A


Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 3,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,99 mln zł wobec 0,8 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 138,86 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 159,16 mln zł rok wcześniej.
"Wynik brutto ze sprzedaży uzyskany przez grupę kapitałową za pierwszy kwartał 2018 r. wyniósł 18 027 tys. zł, z rentownością 13%. Po pokryciu kosztów ogólnego zarządu, które wyniosły 11 347 tys. zł grupa zanotowała zysk na sprzedaży na poziomie 6 055 tys. zł, z rentownością 4,4%. Po uwzględnieniu wyników na pozostałej działalności operacyjnej oraz na działalności finansowej, na które miały wpływ przede wszystkim koszty obsługi gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz ujemna wycena instrumentów pochodnych, grupa
zamknęła pierwszy kwartał 2018 r. wynikiem brutto w wysokości 4 850 tys. zł. Po uwzględnieniu podatku dochodowego skonsolidowany wynik netto oraz całkowite dochody netto ukształtowały się na poziomie 3 346 tys. zł z rentownością 2,4%, natomiast zysk netto przynależny akcjonariuszom spółki wyniósł 3 298 tys. zł" - czytamy w raporcie.


W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 2,18 mln zł wobec 0,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. 

(ISBnews)