Backlog Mostostalu Zabrze na koniec I kw. 2018 r. wynosił 476,7 mln zł

ISBNews
25.05.2018 08:48
A A A


Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Zabrze na dzień 31 marca br. wynosił  476,7 mln zł, podała spółka w raporcie.
"Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wartość backlogu, tj. wartość robót z kontraktów podpisanych do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 476,7 mln zł natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 263,4 mln zł, co łącznie stanowi 740,1 mln zł" - czytamy w komunikacie. 


Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 138,86 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 159,16 mln zł rok wcześniej.
Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. 


(ISBnews)