Kredyt Inkaso kupił w kwietniu wierzytelności o wartości 110 mln zł

ISBNews
25.05.2018 11:21
A A A


Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Grupa Kredyt Inkaso nabyła w kwietniu portfele, składające się z wierzytelności detalicznych, pożyczkowych i telekomunikacyjnych o łącznej wartości nominalnej ok. 110 mln zł, poinformowała spółka. Spółka spodziewa się normalizacji i stabilizacji cen portfeli wierzytelności na rynku.

"Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, której fundamentem jest wzrost wartości nabywanych portfeli wierzytelności. Wartość nominalna nabytych przez grupę Kredyt Inkaso w kwietniu portfeli wierzytelności to ok. 110 mln zł. Omawiane inwestycje zrealizowaliśmy na bardzo atrakcyjnych warunkach, dlatego wyrażamy optymizm odnośnie do kształtowania się wyników finansowych spółki w kolejnych okresach" ? powiedział dyrektor finansowy Kredyt Inkaso Bastian Ringhardt, cytowany w komunikacie.

Kilka dni temu fundusze sekurytyzacyjne Kredyt Inkaso podpisały umowy z ING Bankiem Śląskim, dzięki którym zyskają dostęp do kredytów o łącznej wartości do 140 mln zł. Jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej może wykorzystać pozyskane środki na bieżącą działalność gospodarczą, w tym na finansowanie oraz refinansowania zakupu wierzytelności. Parafowana umowa wpisuje się w strategię rozwoju spółki, która zakłada dywersyfikację źródeł finansowania biznesu, podano również.

"Zamierzamy kontynuować dotychczasową konserwatywną politykę prowadzenia biznesu, podchodząc do inwestycji selektywnie, przy zachowaniu pożądanej stopy zwrotu. Spodziewamy się stabilizacji i normalizacji cen portfeli wierzytelności na rynku. Ostatnie wydarzenia pokazują, że rynek windykacyjny przeznaczony jest dla podmiotów, które charakteryzują się długoletnią obecnością w branży, sprawdzonym i efektywnym modelem biznesowym oraz bezpieczną strukturą finansowania. Uważamy, że dysponujemy wszystkimi wymienionymi atrybutami" - dodał Ringhardt. 

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r

(ISBnews)