MF: Budżety JST zamknęły się nadwyżką w kwocie 11,9 mld zł po I kw. 2018 r.

ISBNews
28.05.2018 12:50
A A A


Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST) za I kwartał 2017 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 11 902 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 24 688 mln zł, poinformowało Ministerstwo Finansów, bazując na danych ze sprawozdań.

"Za I kwartał 2018 r. jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły dochody ogółem w łącznej kwocie 65 315 mln zł (tj. 26% planu). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 5%" - czytamy w komunikacie.

Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 31 393 mln. zł, tj. na poziomie 26,4% planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowane dochody własne były wyższe o 7 6%.

"Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 53 400 mln zł, co stanowiło 19,4% kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 7,3%" - czytamy dalej.

Według danych za I kwartał 2018 r., wykonane dochody bieżące były wyższe o 13 211 mln zł od wykonanych wydatków bieżących.

"Zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło 67 568 mln zł, co stanowiło 26,9% planowanych dochodów ogółem i było o 0,8% niższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego" - podał także resort.

(ISBnews)