GUS: Przewozy ładunków wzrosły o 11,8% r/r wg masy w 2017 r.

ISBNews
29.05.2018 10:32
A A A


Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Przewóz ładunków w Polsce wzrósł o 11,8% wg masy do 2 053,24 mln ton w 2017 r., a według pracy przewozowej wzrósł o 12,8% r/r do 434,93 mld tonokilometrów, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W 2017 r. dynamika przewozów ładunków wszystkimi rodzajami transportu (z wyjątkiem transportu rurociągowego i transportu wodnego śródlądowego) w porównaniu z rokiem poprzednim osiągnęła poziom nienotowany co najmniej od dekady. Praca przewozowa była większa niemal we wszystkich rodzajach transportu (tylko w transporcie rurociągowym była mniejsza)" - czytamy w komunikacie.

Przewozy koleją wzrosły według masy o 7,6% r/r do 239,5 mln ton, a według pracy przewozowej wzrosły o 8,2% r/r do 54,8 mld tonokilometrów.

Przewozy samochodowe wzrosły według masy o 13% r/r do 1 747,27 mln ton, a według pracy przewozowej wzrosły o 14,8% r/r do 348,56 mld tonokilometrów, podał również GUS.

(ISBnews)