Polnord miał 3,32 mln zł zysku netto, 1,74 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.

ISBNews
30.05.2018 08:15
A A A


Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Polnord odnotował 3,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Wyniki finansowe I kwartału br. pokazują, że założenia naszej strategii, w oparciu o które od ponad dwóch lat restrukturyzujemy spółkę, przynoszą rzeczywiste efekty. Sukcesywnie poprawiamy dane sprzedażowe, które zaczęły być widoczne w prezentowanych obecnie wynikach finansowych. Realizując w latach 2015-2017 proces urealnienia naszego banku ziemi uwolniliśmy grunty pod budownictwo mieszkaniowe. Gdybyśmy tego nie zrobili, prowadzenie na nich projektów deweloperskich byłoby nieopłacalne. Z powodu tych historycznych zaszłości, analizując aktualny standing finansowy Polnordu i jego perspektywy, musimy patrzeć nie na rachunek wyników, lecz na realizowany przez nas cash flow. Mocne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej pozwoliły nam w I kwartale 2018 r. wypracować w tym obszarze 6,4 mln zł gotówki wobec jej blisko milionowego deficytu w tym samym okresie przed rokiem" - skomentował prezes Dariusz Krawczyk, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,74 mln zł wobec 4,54 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 84,27 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 12,86 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2018 grupa kapitałowa Polnord osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 84 273 tys zł, co stanowi wzrost aż o 71 412 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresy poprzedniego roku. Na poziom osiągniętych przychodów wpływ miało przekazanie klientom aż 300 lokali w inwestycjach realizowanych przez spółki w 100% zależne od Polnord S.A. (w analogicznym okresie 2017 roku przekazano klientom 47 lokali). Najwięcej lokali, bo aż 109, zostało przekazanych w inwestycji Neptun II, 92 lokale zostały przekazane w inwestycji Chabrowe Wzgórze, a 58 lokali w inwestycji Brzozowy Zakątek" - czytamy w raporcie.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły w 8 739 tys zł i były wyższe o 30% w porównaniu do I kwartału 2017 roku. Wzrost kosztów ogólnego zarządu wynika ze zdarzeń jednorazowych m.in. uwzględnienia rezerw na wynagrodzenia, które były zaksięgowane w I kwartale 2018 roku oraz zmiany formy zatrudnienia pracowników sprzedaży co w dłuższym okresie przyniesie wymierne korzyści finansowe dla spółki, podano także.

Na koniec marca 2018 r. zadłużenie finansowe grupy wyniosło 398,8 mln zł, co stanowi spadek o 4,7% r/r. Zmniejszenie stanu środków pieniężnych z 119,7 mln zł do 102,9 mln zł spowodowane było głównie spłatą kredytów w Getin Noble Banku (10 mln zł) oraz w BOŚ Banku (6,25 mln zł). Grupa zakończyła I kwartał z zadłużeniem finansowym netto na bezpiecznym, porównywalnym r/r, poziomie wynoszącym 295,9 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 13,66 mln zł wobec 3,41 mln zł straty rok wcześniej.

Polnord to deweloper działający w kliku polskich miastach. W 2017 r. sprzedał 1 398 lokali. Od 1999 r. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)