GUS szacuje pow. zasiewów zbóż podst. i mieszanek na 7,2 mln ha,+3% r/r

ISBNews
30.05.2018 10:51
A A A


Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest większa od ubiegłorocznej (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku uszkodzeń zimowych) o ok. 3% i wynosi ok. 7,2 mln ha, szacuje Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest większa od ubiegłorocznej (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku uszkodzeń zimowych) i wynosi około 7,2 mln ha (zwiększenie o ok. 3%). Według wstępnych szacunków przewiduje się zmniejszenie powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku ogółem o ok. 13% do około 0,8 mln ha, natomiast powierzchnię buraków cukrowych szacuje się na ok. 220 tys. ha tj. o ok. 5% mniej niż w roku ubiegłym" - czytamy w komunikacie.

Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych były niewielkie i wynosiły: jęczmienia ozimego ok. 1,5%, pszenicy ozimej oraz mieszanek zbożowych ok. 1%, pszenżyta ozimego ok. 0,5% i żyta ok. 0,3%.

Wznowienie wegetacji w bieżącym roku nastąpiło dość późno ze względu na zalegający śnieg (po bardzo obfitych opadach w połowie marca). Rolnicy praktycznie rozpoczęli prace polowe na początku kwietnia gdy warunki pogodowe znacznie się poprawiły i nastąpił gwałtowny wzrost temperatury przy prawie zupełnym braku opadów. Pogoda sprzyjała prowadzeniu prac polowych, praktycznie do końca kwietnia zakończono siewy zbóż jarych, buraków cukrowych, kukurydzy na ziarno i zielonkę oraz sadzenie ziemniaków, ocenił Urząd. 

"Stan zasiewów zbóż ozimych w połowie maja był nieco lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wysoka temperatura w kwietniu spowodowała szybki rozwój rzepaku ozimego. Kwitł on w okresie ciepłej słonecznej pogody, ale z niedoborem wody, przez co rośliny są bardziej wiotkie, słabo rozgałęzione, a w górnej części pędu nie zawiązały łuszczyn. Ocena stanu zasiewów zbóż jarych przeprowadzona w tym okresie wykazała, że ich stan jest lepszy w porównaniu do zasiewów ubiegłorocznych" - czytamy także.

Według GUS, pod koniec I dekady kwietnia odnotowano rozpoczęcie kwitnienia drzew i krzewów owocowych oraz roślin na plantacjach jagodowych, w tym okresie nie zaobserwowano przemarznięcia pąków i kwiatów na drzewach i krzewach owocowych.

"Powierzchnię ozimych zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oceniano na ponad 4,2 mln ha, tj. o około 0,7% mniej niż wynosiła powierzchnia zasiewów w poprzednim sezonie wegetacyjnym. Wstępnie szacuje się, że jarych zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi zasiano ponad 2,9 mln ha, tj. o ok. 9,2% więcej niż wynosiła powierzchnia zasiewów w roku ubiegłym" - czytamy dalej w komunikacie.

Przewiduje się, że powierzchnia uprawy ziemniaków wyniesie około 300 tys. ha, natomiast powierzchnię zasiewów buraków cukrowych szacuje się na ponad 220 tys. ha, podano także.

(ISBnews)