Pure Biologics otrzymał 10,8 mln zł dotacji z NCBR na projekt AptaPheresis

ISBNews
30.05.2018 10:54
A A A


Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Pure Biologics otrzymał dofinansowanie NCBR w wysokości 10,8 mln zł na realizację projektu AptaPheresis, który zakłada utworzenie wyrobu medycznego o zastosowaniu terapeutycznym dla pacjentów z rzadką chorobą autoimmunologiczną - Zespołem Devica. Projekt rozpocznie się w czerwcu br., a jego pełna wartość wynosi 14,7 mln zł.

Głównym celem projektu jest opracowanie specjalnego filtru do prowadzenia terapeutycznej aferezy, dzięki któremu podczas zabiegu z krwi pacjenta usuwany będzie czynnik chorobotwórczy.

"Wierzymy, że opracowany przez nas filtr biologiczny będzie przełomem w leczeniu tak wyniszczającej choroby, jaką jest Zespół Devica. Należy podkreślić, że naszym celem nie jest łagodzenie objawów, lecz usunięcie czynników chorobotwórczych z krwi pacjenta, co bezpośrednio pomoże kontrolować przebieg tej choroby" - powiedział prezes Filip Jeleń, cytowany w komunikacie.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu spółka może przystąpić do realizacji projektu zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem.

Całkowita wartość projektu wynosi 14,7 mln zł, z czego dofinansowanie NCBR stanowi 10,8 mln zł. Pozostałe środki spółka sfinansuje z wkładu własnego. Czas realizacji projektu został przewidziany na okres od czerwca 2018 r. do 2023 r., jednak spółka nie wyklucza komercjalizacji na wcześniejszych etapach projektu.

"Pierwszym krokiem w projekcie będzie opracowanie aktywnej części filtra dzięki zastosowaniu naszej platformy technologicznej PureApta, a następnie wytworzenie funkcjonalnego, laboratoryjnego prototypu filtra.  Wytworzenie pierwszego prototypu ułatwi nam też rozwój
i komercjalizację kolejnych podobnych wyrobów terapeutycznych w innych, niż dotychczas, wskazaniach w ramach kolejnych otwieranych projektów" - wyjaśnił Jeleń.

Pure Biologics rozwija platformy technologiczne - PureSelect i PureApta, które są podstawą rozwoju własnych projektów innowacyjnych. PureApta na której oparty jest projekt AptaPheresis, stosowana jest do selekcji i modyfikacji aptamerów (jednoniciowe cząsteczki DNA lub RNA - oligonukleotydy - rozpoznające wybrane cele molekularne, o zastosowaniu diagnostycznymi i terapeutycznym) w celu wyłonienia najlepszych kandydatów do danego wskazania oraz analizy i optymalizacji ich parametrów.

Spółka oprócz AptaPheresis rozwija dwa inne projekty - PureBody i UroScreen oparte o platformę przeciwciał PureSelect.

W kwietniu br. w rozmowie z ISBzdrowie.pl przewodniczący rady nadzorczej Andrzej Trznadel poinformował, że Pure Biologics liczy na debiut na NewConnect w czerwcu-lipcu br., a pozyskane z giełdy środki spółka chciałaby przeznaczyć na podniesienie wkładu własnego prowadzonych projektów. 

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna zajmująca się produkcją i oczyszczaniem wysokiej jakości białek rekombinowanych oraz selekcją rekombinowanych przeciwciał do zastosowań biomedycznych i diagnostycznych.

(ISBnews)