Akcjonariusze Larq zdecydują 29 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2017

ISBNews
30.05.2018 12:46
A A A


Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Larq zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 29 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia dokonać podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 33 186 199,07 zł w ten sposób, że kwota ta w całości zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.

Larq S.A. jest polską spółką inwestycyjną notowaną na głównym parkiecie GPW, zarządzającą podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury.

(ISBnews)