Akcjonariusze EC Będzin zdecydują 28 VI o niewypłacaniu dywidendy

ISBNews
30.05.2018 13:03
A A A


Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) zdecydują o przeniesieniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 czerwca. 

"Ustala się, że zysk netto spółki za rok 2017 w kwocie 729 932,8 zł zgodnie z wnioskiem zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez radę nadzorczą zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy spółki" ? czytamy w projekcie uchwały.

Elektrociepłownia Będzin odnotowała 14,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 19,46 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 0,73 mln zł wobec 0,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)