Akcjonariusze Vistuli zdecydują 27 VI o niewypłacaniu dywidendy

ISBNews
30.05.2018 15:45
A A A


Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Vistuli zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 27 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 16 731 450,39 zł zostanie w całości przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

W uzasadnieniu do projektu uchwały podano, że zgodnie z realizowanym przez zarząd planem rozwoju spółki, propozycja przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2017 w całości na kapitał zapasowy spółki, ma na celu umożliwienie finansowania dalszej zrównoważonej rozbudowy sieci dystrybucji detalicznej spółki oraz przeprowadzenie inwestycji odtworzeniowych w najważniejszych lokalizacjach salonów firmowych poszczególnych marek, zwiększenie kapitału obrotowego, a także zmniejszenie zobowiązań ciążących na Spółce z tytułu zadłużenia długoterminowego.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły ok. 685,9 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)