Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,8% w kwietniu

ISBNews
01.06.2018 07:09
A A A


Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,8% w kwietniu br. wobec 3,9% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W kwietniu 2017 r. wynosiła 5,2%. 

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 657 tys. w kwietniu wobec 671 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w kwietniu 7,1%. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec kwietnia br. 6,3%. 

(ISBnews)