Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydują 28 VI o 1,25 zł dywidendy na akcję za 2017

ISBNews
01.06.2018 16:39
A A A


Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydują o przeznaczeniu 123,99 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 1,25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 VI.

"Przeznacza się zysk netto za rok 2017 w kwocie 354 792 505,28 zł w następujący sposób:

1. na pokrycie niepodzielonego wyniku lat ubiegłych w kwocie 52 377 430,82 zł,

2. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w kwocie 123 994 355,00 zł, co stanowi 1,25 zł na 1 akcję,

3. przekazanie na kapitał zapasowy w kwocie 178.420.719,46 zł" ? czytamy w projekcie uchwały.

Na dzień dywidendy zaproponowano 25 lipca, a na dzień wypłaty dywidendy ? 8 sierpnia 2018 r.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 78,36 mln zł z zysku za 2016 r., co dało wypłatę dywidendy w wysokości 0,79 zł na akcję.

Grupa Azoty odnotowała 456,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 301,87 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 354,79 mln zł wobec 193,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)