EUIPO: 'Podróbki' obniżają sprzedaż 13 sektorów w Polsce o łącznie 11,4 mld zł

ISBNews
06.06.2018 10:00
A A A


Warszawa, 06.06.2018 (ISBnews) - Przez podrabianie produktów 13 sektorów traci w Polsce 11,8% sprzedaży bezpośredniej rocznie, czyli ok. 2,7 mld euro (11,4 mld zł), wynika z raportu Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

"W sprawozdaniu szacuje się, że w związku z obecnością podrabiania produktów, 13 sektorów traci w Polsce 11,8% sprzedaży bezpośredniej rocznie. Jest to równowartość ok. 2,7 mld euro (11,4 mld zł) lub 72 euro (301 zł) na jednego mieszkańca Polski rocznie" - czytamy w komunikacie. 

Badania zostały przeprowadzone w 13 następujących sektorach: kosmetyki i higiena osobista, odzież, obuwie i akcesoria, artykuły sportowe, zabawki i gry, biżuteria i zegarki, torebki i walizki, nagrania muzyczne, napoje spirytusowe i wina, środki farmaceutyczne, pestycydy, smartfony, baterie i opony.

"Z najnowszego raportu Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wynika, że każdego roku w całej UE starty z powodu podrabiania produktów w 13 sektorach gospodarki wynoszą 60 mld euro. W ciągu ostatnich 5 lat EUIPO śledził koszty ekonomiczne podrabiania produktów w sektorach uznanych za podatne na naruszenia praw własności intelektualnej. Obecne dane pokazują, że bezpośrednie straty roczne w tych sektorach wynoszą 60 mld euro, co odpowiada 7,5% sprzedaży, w wyniku obecności podrobionych produktów na rynku. Łączne straty są równoważne 116 euro na obywatela UE rocznie" - czytamy dalej.

Ponieważ legalni producenci produkują mniej, niż produkowaliby w przypadku braku zjawiska podrabiania produktów, zatrudniają oni tym samym mniej pracowników. Przekłada się to na utratę 434 000 miejsc pracy w poniżej wymienionych sektorach, zaznaczono również.

"Dane te stanowią część cyklu prac badawczych prowadzonych przez EUIPO w ciągu ostatnich 5 lat i po raz pierwszy zostały opublikowane w jednym sprawozdaniu. Przedstawiony dziś raport podsumowujący łączy również badania nad wpływem własności intelektualnej na gospodarkę UE oraz koszty podrabiania produktów i piractwa na handel międzynarodowy. Analiza dokonuje również syntezy działań podejmowanych w celu zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej przez organy krajowe, regionalne i międzynarodowe" - wskazano także.

"W ciągu ostatnich 5 lat nasze sprawozdania i badania po raz pierwszy dały kompleksowy obraz gospodarczy wpływu podrabiania produktów i piractwa na gospodarkę UE i tworzenie miejsc pracy, a także informacje na temat naruszania praw własności intelektualnej. Dzięki naszym badaniom wykazaliśmy również pozytywny wpływ własności intelektualnej na zatrudnienie i rozwój. Nasze prace zostały przeprowadzone w taki sposób, aby decydenci i obywatele nie mieli wątpliwości co do wartości własności intelektualnej i szkód wynikających z jej naruszenia" - powiedział dyrektor wykonawczy EUIPO António Campinos, cytowany w komunikacie.

(ISBnews)