Akcjonariusze FKD zdecydują 3 VII o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.

ISBNews
07.06.2018 08:44
A A A


Warszawa, 07.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Fabryki Konstrukcji Drewnianych (FKD) zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 3 lipca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci, postanawia, że jednostkowy zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 362 711 zł zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały. 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji i montażu wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych o złożonych właściwościach konstrukcyjnych i architektonicznych, wymagających zastosowania zaawansowanych procesów technologicznych. Akcje spółki od 2013 r. są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)