IRG SGH: Wskaźnik koniunktury w handlu w II kw. poniżej 10-letniej średniej

ISBNews
07.06.2018 14:49
A A A


Warszawa, 07.06.2018 (ISBnews) - Ogólny wskaźnik koniunktury w handlu utrzymał wartość ujemną w II kw. br. i był niższy od średniej dla tego okresu z ostatnich 10 lat oraz od poziomu odnotowanego przed rokiem, poinformował Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). 

"W ciągu kwartału wzrosły jednak salda odpowiedzi na pytania dotyczące: zmian sytuacji ogólnej oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw handlowych, zapasów, zakupów od dostawców krajowych i zagranicznych, wolumenów sprzedaży, jak również utrzymywanych powierzchni magazynowych. Przedsiębiorcy ocenili również swoją ogólną kondycję jako dobrą - saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło +12,4 punktu" - czytamy w komunikacie. 

Na aktualne saldo złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 27,6% badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 57,2% ankietowanych za średnią, natomiast 15,2% za słabą. Przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji w najbliższych 6 miesiącach są nadal pozytywne, dodano

(ISBnews)