Wstępny parytet wymiany akcji Altus TFI do Esaliens TFI to 5:1

ISBNews
08.06.2018 13:37
A A A


Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Parytet wymiany akcji Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych na akcje Esaliens Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniesie 5:1, a ostateczna propozycja zostanie przedstawiona w planie połączenia spółek, podał Altus TFI. Po planowanym połączeniu Altus TFI z ponad 20 mld zł aktywów netto w zarządzaniu awansuje na trzecie miejsce wśród krajowych firm zarządzających aktywami. 

"Wstępnie, w oparciu o wycenę zarządczą, na potrzeby dalszych prac nad ustaleniem warunków połączenia, zarządy obydwu spółek ustaliły, że parytet wymiany akcji Altus TFI S.A. do Esaliens TFI S.A. wyniesie 5:1, przy czym ostateczna propozycja zostanie przedstawiona w planie połączenia spółek. Zarządy przyjmują, że akcje nowej emisji Altus TFI S.A. wydane akcjonariuszom Esaliens TFI S.A. będą uprawniać do udziału w zysku Altus TFI S.A. za 2018 r." - czytamy w komunikacie. 

Połączenie towarzystw, które powinno planowo zakończyć się jeszcze w br,. odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku Esaliens TFI na Altus TFI, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Altus TFI  poprzez emisję nowych akcji, które następnie zostaną wydane akcjonariuszom Esaliens TFI. 

"Połączenie Altus TFI S.A. z Esaliens TFI S.A. to kolejny nasz krok w kierunku aktywnej konsolidacji rynku, po przejęciu w połowie 2017 r. BPH TFI S.A. (obecnie Rockbridge TFI S.A.) oraz SKOK TFI S.A. w 2016 r. Dzięki tej transakcji zyskamy efekt skali i ogromne synergie. Efekt skali to przede wszystkim lepsze wykorzystanie zespołu zarządzającego i zarządzanie większym, stabilniejszym portfelem. Z kolei synergie są do osiągnięcia na wielu polach. Od prostych oszczędności z racji np. wynajmowanych powierzchni biurowych, poprzez uzyskanie większej siły przetargowej z różnego rodzaju dostawcami" - powiedział prezes i główny akcjonariusz Altus TFI Piotr Osiecki, cytowany w komunikacie. 

Zarządzając łącznie 14,98 mld zł aktywów (fundusze inwestycyjne i portfele na zlecenie) Altus TFI na koniec marca br. zajmował siódmą pozycję pod tym względem spośród 42 krajowych TFI działających w Polsce. Dodatkowo uwzględniając należące do grupy kapitałowej Rockbridge TFI, grupa kapitałówa Altus TFI z 17,1 mld zł aktywów zajmowała piąte miejsce. Z kolei wartość aktywów netto zarządzanych przez Esaliens TFI wynosiła na koniec marca br. 3 mld zł. 

"Można, więc szacować, że po planowanym połączeniu Altus TFI S.A. z ponad 20 mld zł aktywów netto w zarządzaniu awansuje na trzecie miejsce wśród krajowych firm zarządzających aktywami. Po połączeniu Altus TFI oraz Esaliens TFI S.A. zamierzają zachować dotychczasowe brandy obu instytucji dla poszczególnych linii produktów inwestycyjnych" - czytamy dalej. 

Altus TFI podał dziś w informacji opóźnionej, że pod koniec maja br. rozpoczął negocjacje dotyczące połączenia ze spółką Esaliens TFI. Proces miałby zakończyć się wpisem połączenia do rejestru przedsiębiorców na przełomie października/ listopada br. 

Esaliens TFI jest obecne na polskim rynku od 1998 r., początkowo jako TFI Banku Handlowego, następnie od 2006 do czerwca 2017 r. jako Legg Mason TFI. Od 21 grudnia 2016 r. akcjonariuszami Esaliens TFI są: zarząd spółki, jej pracownicy oraz polscy inwestorzy finansowi. Obecnie zarządza 17 funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi, czytamy na stronie internetowej Eseliens TFI.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)