Mostostal Zabrze: Zamawiający rozwiązał umowę na roboty przy bazie w Redzikowie

ISBNews
11.06.2018 08:50
A A A


Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Wood Environment & Infrastructure Solutions rozwiązał umowę z Mostostalem Zabrze, dotyczącą robót w ramach budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie, podał Mostostal Zabrze.

"Mostostal Zabrze "otrzymał od Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc., pismo pn.: 'Termination Notice' dotyczące umowy na wykonanie robót w ramach budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie. W piśmie tym zamawiający oświadczył, że rozwiązuje przedmiotową umowę. Zamawiający nie podał podstawy prawnej swojego oświadczenia" - czytamy w komunikacie.

Pismo z dnia 8 czerwca 2018 r., o którym mowa powyżej, jest odpowiedzią na odrzucenie przez Mostostal zarzutów Wood zawartych we wcześniejszym zawiadomieniu pn. "Notice of Default", podano także.

"Zarząd emitenta podtrzymuje stanowisko wskazane w raporcie bieżącym nr 26/2018 oraz podejmuje działania celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i ochrony interesów emitenta" - czytamy dalej.

Spółka informowała 2 czerwca, że Wood Environment & Infrastructure Solutions przekazał zawiadomienie o zamiarze przejęcia robót "na skutek naruszenia przez spółkę warunków wiążącej strony umowy na wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż konstrukcji stalowej, dostawę i montaż HVAC i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz montaż rurociągów paliwowych, w ramach budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie".

W ocenie spółki postanowienia umowy nie zostały przez niego naruszone, a co więcej roboty realizowane były przez Mostostal pomimo braku aktualnego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, który zobowiązany jest przedstawić zamawiający, opóźnień zamawiającego w udostępnieniu frontów robót oraz opóźnień w zatwierdzeniu protokołów za należycie wykonane roboty, podano wtedy.

Mostostal Zabrze wyraził także gotowość do dalszego wykonywania robót znajdujących się w finalnej fazie, zgodnie z warunkami umowy. Na dzień 1 czerwca 2018 r. stan zaawansowania robót wykonanych przez emitenta, zatwierdzonych i w większości opłaconych przez zamawiającego wynosi około 80% zakresu rzeczowego umowy, podał także Mostostal we wcześniejszym raporcie.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. 

(ISBnews)