BGK: Pula środków na pożyczki Jessica 2 na Mazowszu to ponad 130 mln zł 

ISBNews
11.06.2018 11:00
A A A


Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przyjmuje wnioski o preferencyjne pożyczki Jessica 2, które sfinansują inwestycje rewitalizacyjne na Mazowszu. Z puli  ponad 130 mln zł mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy i samorządy. Na preferencyjne pożyczki samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ok. 103 mln zł,  zaś BGK - ok. 28 mln zł, podał bank. 

"Projekty, które będziemy wspierać, przede wszystkim powinny aktywizować społecznie i gospodarczo obszary miejskie. Taką inicjatywą może być np. odrestaurowanie zaniedbanego budynku z przeznaczeniem na nowe cele. Warto podkreślić, że z całej puli ok. 40 mln zł przeznaczone zostanie wyłącznie na rewitalizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych.  W takim przypadku elementem projektu może być również termomodernizacja" - powiedział członek zarządu BGK Przemysław Cieszyński, cytowany w komunikacie. 

Maksymalna kwota jednej pożyczki to 20 mln zł, a okres spłaty - do 15 lat, z karencją w spłacie do 4 lat od rozpoczęcia realizacji inwestycji. Dzięki temu, że pożyczki udzielane są ze środków regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020, ich oprocentowanie może być znacznie niższe, niż w przypadku kredytów komercyjnych. Im projekt jest bardziej społeczny i poprawiający życie mieszkańców lub rozwiązujący występujące na danym obszarze problemy, tym oprocentowanie pożyczki jest niższe, czytamy także. 

Środki pochodzą z regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) i ze środków własnych BGK.

BGK podał, że z preferencyjnych pożyczek rewitalizacyjnych mogą skorzystać przedsiębiorcy planujący inwestycje na Mazowszu, mazowieckie samorządy, spółki komunalne,  instytucje edukacyjne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego.  Wniosek o pożyczkę mogą złożyć także mazowieckie organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, rynku pracy  oraz kultury, jak również kościoły i związki wyznaniowe.

Pożyczki Jessica 2 to kontynuacja dobrych praktyk z poprzedniej perspektywy unijnej, kiedy województwo mazowieckie przeznaczyło na tego rodzaju finansowanie ok. 200 mln zł. 

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

(ISBnews)