Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie 0,31 zł dywidendy na akcję

ISBNews
12.06.2018 08:57
A A A


Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,31 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał. Po wcześniejszej wypłacie zaliczki, do wypłaty zostało 28,81 mln zł, czyli 0,23 zł na akcję.

"Zwyczajne walne zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia:

1) podzielić zysk netto spółki osiągnięty w roku obrotowym 2017 w kwocie 35 116 957,4 zł w ten sposób, że zysk netto w całości zostanie przeznaczony do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidenda,

2) wypłacić dywidendę za rok obrotowy 2017 w wysokości 38 832 738,69 zł (tj. 0,31 zł na jedną akcję), z czego:

a) 35 116 957,4 zł z zysku za rok obrotowy 2017,

b) 3 715 781,29 zł z kapitału zapasowego" - czytamy w podjętej uchwale.

Po wyłączeniu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w wysokości 10 021 351,92 zł (tj. 0,08 zł na jedną akcję) wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały zarządu z 16 listopada 2017 r. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017, do wypłaty akcjonariuszom pozostała łączna kwota 28 811 386,77 zł (tj. 0,23 zł na jedną akcję), podano również.

Dzień dywidendy ustalono na 29 czerwca 2018 r., a termin wypłaty dywidendy na 25 lipca 2018 r.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. 

(ISBnews)