PGE: SBB Energy rozbuduje inst. redukcji emisji NOx w Opolu za ok. 43 mln zł

ISBNews
13.06.2018 11:38
A A A


Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarła z SBB Energy umowę na rozbudowę instalacji redukcji emisji NOx na blokach 1, 2 i 4, podała spółka. Wartość kontraktu to ok. 43 mln zł.

"Obecna umowa przewiduje rozbudowę istniejących instalacji redukcji emisji NOx na blokach 1, 2 i 4, czego efektem będzie obniżenie emisji NOx do wartości ?150 mg/Nm3 metodami niekatalitycznymi. Ponadto zakres zadania obejmuje powiększenie powierzchni ogrzewalnej przegrzewacza pary wtórnej w poszczególnych kotłach o ok. 12% oraz nałożenie powłok ochronnych, zabezpieczających ekrany komory paleniskowej przed działaniem korozji niskotlenowej" ? czytamy w komunikacie.

Realizacja umowy odbywać się będzie w formule pod klucz.

"Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych wiąże się m.in. z emisją do atmosfery pyłów oraz takich związków, jak dwutlenek siarki i tlenki azotu. Konsekwentnie modernizujemy wszystkie nasze bloki energetyczne, zwiększając efektywność aktywów i wypełniając najwyższe europejskie standardy środowiskowe. Dzięki przeprowadzonym dotychczas modernizacjom w Elektrowni Opole uzyskano redukcję emisji SO2 o ok. 60%, a emisji NOx i pyłów o ok. 50%" - powiedział prezes PGE GiEK Sławomir Zawada, cytowany w komunikacie.

Elektrownia Opole na etapie budowy wyposażona została w urządzenia do redukcji emisji: pyłu (elektrofiltry), siarki (instalacje odsiarczania spalin), tlenków azotu (palniki niskoemisyjne i metody pierwotne). Realizowany obecnie program przystosowania urządzeń Elektrowni Opole do konkluzji BAT przewiduje wymianę elektrofiltrów, modernizację instalacji redukcji tlenków azotu, wymianę poziomów dyszowych w absorberach, wymianę klap spalin na obejściach absorberów, budowę dodatkowej oczyszczalni ścieków z IOS 1-4 i IOS 5-6. Planowane koszty modernizacji to ok. 300 mln zł. Prace zostaną przeprowadzone w czasie remontów kapitalnych bloków w latach 2019-2021, podano także.

Obecnie na terenie Elektrowni Opole pracują cztery jednostki wytwórcze. W końcowej fazie budowy są dwa kolejne bloki energetyczne - nr 5 i 6 o łącznej mocy 1 800 MW. Po ich uruchomieniu Elektrownia Opole będzie trzecią pod względem zainstalowanej mocy elektrownią konwencjonalną w Polsce.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)