Ultimate Games i Forever Entertainment prowadzą negocjacje ws. nowej spółki

ISBNews
18.06.2018 08:44
A A A


Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Ultimate Games rozpoczęło negocjacje z Forever Entertainment w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na założeniu nowej spółki zajmującej się portowaniem gier, poinformowała spółka.

"Przedmiotem działalności nowo tworzonego podmiotu będzie portowanie gier z portfolio emitenta na konsole: Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One oraz ich wydawnictwo. Emitent zakłada także portowanie gier z portfolio grupy kapitałowej PlayWay S.A. oraz podmiotów trzecich. Podstawową platformą docelową w nowej spółce będzie Nintendo Switch" - czytamy w komunikacie Ultimate Games.

Zadaniem Ultimate Games w przedsięwzięciu będzie udostępnianie własnych produkcji oraz produkcji z grupy kapitałowej PlayWay do portowania i wydawania na konsolach, a także pozyskiwanie zleceń dla nowej spółki. Z kolei Forever Entertainment zajmie się portowaniem licencji i będzie odpowiedzialny za bieżącą działalność operacyjną nowej spółki. Partner i emitent będą posiadać po 50% udziałów w kapitale zakładowym nowej spółki, podano również.

Celem zarządu Ultimate Games jest zakończenie negocjacji w powyższym zakresie najpóźniej do dnia 30 lipca 2018 r., przy czym niewykluczone jest, iż ich zakończenie nastąpi wcześniej, bądź termin ulegnie przedłużeniu.

"W ocenie zarządu emitenta, utworzenie ww. podmiotu jest konieczne z uwagi na obecną sytuacją rynkową i perspektywy, jakie niesie rynek konsolowy, w tym w szczególności Nintendo Switch. Inwestycja w nową spółkę oraz współpraca z partnerem, który wydał dotychczas 14 gier na konsoli Nintendo Switch oraz przygotowuje wydanie kolejnych 10 gier na tej konsoli i jest największym polskim wydawcą gier na tej konsoli, pozwoli na szybszą realizację zysków z konsoli Nintendo Switch obecnych i przyszłych produktów emitenta oraz produktów grupy kapitałowej PlayWay S.A." - czytamy dalej.

Strony zakładają wykonanie kilku portów i wprowadzenie ich do sprzedaży jeszcze w 2018 r. Zamiarem stron jest, aby pierwszą grą wprowadzoną do sprzedaży na konsoli Nintendo Switch był tytuł "Agony", podano także.

"Jednocześnie emitent zaznacza, że obecna, bardzo dobra sytuacja finansowa spółki pozwala na realizację ww. inwestycji bez uszczerbku dla rozwoju kolejnych zespołów deweloperskich, których w dacie publikacji raportu jest ponad 20, a liczba ta stale rośnie" - podsumowano.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)