Murapol sfinalizował sprzedaż akcji Skarbiec Holding

ISBNews
18.06.2018 17:14
A A A


Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Murapol sfinalizował sprzedaż na rzecz Aoram Sp. z o. o. pakietu 2 251 152 akcji Skarbiec Holding za cenę 28,23 zł za jedną akcję, to jest za łączną cenę ok. 63,55 mln zł, podała spółka. 

"Murapol informuje, że dzisiaj na rachunek bankowy emitenta wpłynęła kwota 23,73 mln zł tytułem rozliczenia ceny sprzedaży. Pozostała kwota 39,82 mln zł została rozliczona jako potrącenie wierzytelności Aoram wobec emitenta z tytułu umowy pożyczki" - czytamy w komunikacie. 

Spółka wyjaśnia, że przed dokonaniem transakcji emitent posiadał 100% udziałów w Aoram. Sprzedaż akcji na rzecz Aoram została poprzedzona sprzedażą 100% udziałów w tej spółce przez Murapol na rzecz podmiotów trzecich niepowiązanych z emitentem, za cenę bliską wartości nominalnej tych udziałów, równej 5 tys. zł.

"Kapitały własne Aoram były ujemne. Aoram była emitentem obligacji objętych przez podmioty spoza grupy kapitałowej emitenta, z tytułu których posiadała zobowiązania na kwotę 39,89 mln zł. Środki na zapłatę ceny sprzedaży w kwocie 23,73 mln zł (tj. nie rozliczonej jako potrącenie) zostały pozyskane przez Aoram po sprzedaży Aoram przez emitenta, w ramach emisji obligacji, które zostały objęte przez podmioty trzecie niepowiązane z emitentem" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec maja zarząd Murapol podjął decyzję - o czym poinformował, ujawniając w połowie czerwca. opóźnioną informację poufną - o przystąpieniu do negocjacji z podmiotami trzecimi w sprawie sprzedaży pakietu 2 251 152 akcji spółki Skarbiec Holding o wartości nominalnej 0,80 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1,8 mln zł stanowiących 32,99% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów Skarbiec Holding. 

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach. Grupa Murapol podpisała 3 605 umów sprzedaży mieszkań w 2017 r.

(ISBnews)