Skarbiec Holding chce być dominujacym akcjonariuszem Trigon TFI

ISBNews
18.06.2018 18:02
A A A


Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Skarbiec Holding  podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji z akcjonariuszami Trigon TFI, mających na celu docelową zamianę posiadanych przez nich akcji Trigon TFI na akcje nowej emisji spółki w styczniu 2018 r., podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną. Celem negocjacji jest osiągnięcie przez Skarbiec co najmniej 50% kapitału zakładowego Trigon TFI i zostanie jego podmiotem dominującym, podano także. 

"Powodem ujawnienia informacji poufnej jest okoliczność, że 18 czerwca 2018 r. spółka powzięła informację o nabyciu od akcjonariusza spółki, tj. Murapol jego pakietu akcji spółki, uprawniających do wykonywania 32,99% głosów na walnym zgromadzeniu przez spółkę Aoram Sp. z o.o. oraz o tym, że udziałowcami spółki Aoram jest grupa inwestorów, którzy są jednocześnie akcjonariuszami w ramach grupy Trigon" - czytamy w komunikacie. 

Jednocześnie, spółka informuje, że negocjacje z akcjonariuszami Trigon TFI będą kontynuowane. 

Wcześniej tj. 18 czerwca br., Murapol poinformował, że sfinalizował sprzedaż na rzecz Aoram Sp. z o. o. pakietu 2 251 152 akcji Skarbiec Holding za cenę 28,23 zł za jedną akcję, to jest za łączną cenę ok. 63,55 mln zł.

Skarbiec Holding to grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem Skarbiec TFI, które powstało w 1997 r.

(ISBnews)