CCC wyemituje obligacje serii 1/2018 o łącznej wartości nominalnej do 210 mln zł

ISBNews
21.06.2018 15:54
A A A


Warszawa, 21.06.2018 (ISBnews) - CCC zdecydowało o emisji do 210 tys. szt. obligacji serii 1/2018 o łącznej wartości nominalnej do 210 mln zł, podała spółka.

"Obligacje zostaną wyemitowane 29 czerwca 2018 r. na podstawie ustanowionego w spółce programu emisji obligacji do maksymalnej wartości nominalnej obligacji nieprzekraczającej 500 mln zł. Spółka dokona emisji do 210 000 sztuk obligacji kuponowych o łącznej wartości nominalnej do 210 mln zł. Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela o wartości nominalnej jednej obligacji w wysokości 1 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, opartej o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o stałą marżę, odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Spółka podejmie czynności wymagane do wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. Wykup obligacji według ich wartości nominalnej nastąpi w dniu 29 czerwca 2021 roku, podano także.

"Obligacje będą przedmiotem oferty prywatnej, prowadzonej na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, skierowanej wyłącznie do posiadaczy obligacji spółki serii 1/2014" - czytamy dalej.

Spółka przydzieli obligacje posiadaczom obligacji serii 1/2014, którzy złożyli w deklaracji nabycia zapisy na obligacje serii 1/2018 pod warunkiem sprzedania przez takiego inwestora wszystkich posiadanych przez niego obligacji serii 1/2014 spółce lub mBank S.A. działającemu jako dealer w stosunku do obligacji, w dacie waluty odpowiadającej dniu emisji obligacji tj. 29 czerwca 2018 r. Spółka nabędzie obligacje serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 203 450 000 zł zaoferowane przez ich posiadaczy w celu umorzenia, czytamy także.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)