Oferta publiczna do 100 tys. akcji T-Bull rusza dziś, cena maksymalna 60 zł

ISBNews
27.06.2018 09:33
A A A


Warszawa, 27.06.2018 (ISBnews) - Oferta publiczna do 100 tys. akcji nowej emisji serii F spółki T-Bull rozpoczyna się dziś od przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych, podano w prospekcie emisyjnym. Spółka opublikowała też aneks do prospektu, w którym ustaliła cenę maksymalną nowych akcji na 60 zł za sztukę.

Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych ma potrwać do 11 lipca, a proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zaplanowano na 4-12 lipca. Opublikowanie ostatecznej liczby nowych akcji w ramach oferty, ostatecznej liczby akcji poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny ostatecznej ma nastąpić 12 lipca. W dniach 12-17 lipca odbędą się zapisy inwestorów instytucjonalnych, a 18 lipca - przydział akcji. Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW akcji istniejących oraz praw do akcji (PDA) nowej emisji - ok. 2 tygodni od przydziału nowych akcji, podano w harmonogramie.

Na podstawie prospektu spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie - rynku równoległym nie więcej niż 660 100 akcji, w tym: 448 000 akcji Serii B (notowanych dotychczas na rynku NewConnect), 22 100 akcji serii D, 90 000 akcji serii E oraz nie więcej niż 100 000 nowo utworzonych akcji serii F oraz nie więcej niż 100 000 praw do akcji zwykłych serii F.

"Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych, które mają być finansowane ze środków pozyskanych z emisji wynosi 6 200 000 zł. Cele te będą sfinansowane wpływami z emisji nowych akcji" - czytamy w prospekcie.

T-Bull zamierza rozwijać swoją działalność poprzez wprowadzenie do oferty nowych tytułów gier. Przy zwiększonej skali działalności, konieczne będzie również dostosowanie wydatków na marketing do zwiększonego poziomu produkcji, podano także.

Wpływy z emisji mają zostać przeznaczone na wykonanie trzech nowych gier mobilnych oraz reklamę nowych gier.

"Zamiarem emitenta jest wprowadzenie do portfolio 3 nowych tytułów gier. Intencją emitenta jest zapewnienie jak najwyższej jakości nowych produktów. Powyższe będzie się wiązać z rozszerzeniem zespołu emitenta o dodatkowych członków, którzy zapewnią odpowiednie tempo i jakość prac nad produkcją nowych tytułów. W ocenie emitenta, nowe produkcje wpłynął pozytywnie na jego pozycję na rynku rozrywki elektronicznej i zwiększą zainteresowanie graczy produktami spółki" - napisano w prospekcie.

W związku z planami obejmującymi wydawanie nowych tytułów gier, konieczne będzie również poniesienie dodatkowych wydatków na marketing, podkreślono także.

"Emitent planuje wykorzystywać wyłącznie kampanie dedykowane urządzeniom mobilnym, gdyż uważa je za najbardziej efektywne przy pozyskiwaniu nowych użytkowników. Dokładne założenia budżetu marketingowego będą dostosowywane na bieżąco do aktualnej sytuacji na rynku" - czytamy dalej.

Spółka podkreśliła, że nie będzie wykorzystywać środków pozyskanych w ramach emisji na pokrycie bieżących kosztów działalności, które jest w stanie pokrywać na bieżąco z uzyskiwanych przychodów. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone wyłącznie na rozwój działalności.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). Akcje spółki są notowane na rynku NewConnect od października 2016 r.

(ISBnews)