Przewozy PKP Cargo w Polsce wzrosły o 2,2% m/m wg masy w maju

ISBNews
27.06.2018 15:08
A A A


Warszawa, 27.06.2018 (ISBnews) - PKP Cargo przewiozło prawie 9,2 mln ton towarów w maju br., tj. o 2,2% więcej m/m, podała spółka.

Praca przewozowa wyniosła 2,4 mld tkm i była o 2,8% wyższa niż w poprzednim miesiącu, podano w komunikacie.

"Jeśli natomiast weżmiemy pod uwagę globalne przewpozy PKP Cargo w okresie pięciu miesięcy 2018 roku, to okazuje się, że grupa przewiozła niemal 45 mln ton ładunków - to o 5,8% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku i o 20,7% więcej w porównaniu z tym samym czasem 2016 roku. Z kolei praca przewozowa Grupy w ciągu pierwszych pięciu miesięcy br. przekroczyła 11,7 mld tkm i była o 5,1% wyższa niż w okresie styczeń - maj 2017 roku, zaś w porównaniu do 2016 roku wzrosła o 16,4%" - czytamy dalej.

W porównaniu do kwietnia 2018 roku, w maju br. wzrosły przewozy m.in. węgla kamiennego, rud, kamienia, intermodalne i z grupy "pozostałe ładunki" Natomiast w ujęciu r/r grupa zwiększyła przewozy m.in. kamienia i transportów intermodalnych.

Większe przewozy kamienia wynikają m.in. z rosnącego zapotrzebowaniu odbiorców na kruszywa w związku z budową nowych odcinków dróg i modernizacją linii kolejowych.

Transporty PKP Cargo w segmencie kruszyw wzrosły w maju br. o 6% w porównaniu do maja 2017 roku i o 48% w odniesieniu do maja 2016 roku. Natomiast w okresie styczeń - maj ten wzrost wyniósł odpowiednio: 50% (w stosunku do 2017 roku) i 98% (wobec 2016 r.), podano także.

"Na wzrost przewozów intermodalnych wpłynęła m.in. intensyfikacja transportów z/do portów morskich oraz z/do Chin w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, a także zwiększone przewozy samochodów od producenta zza południowej granicy" - wskazano w materiale.

Przewozy intermodalne PKP Cargo w ujęciu masy w maju 2018 roku były większe o 14,7% w stosunku do danych sprzed roku i 20,2% większe niż w maju 2016 r. W okresie styczeń-maj przewozy intermodalne wzrosły o 13% wobec wyników z 2017 roku i o 46% w stosunku do danych za styczeń - maj 2016 roku.

"Wyniki osiągnięte przez naszą spółkę dowodzą konsekwentnej realizacji strategii rozwoju PKP Cargo, która polega na podnoszeniu konkurencyjności i zwiększaniu udziałów w rynku" - skomentował prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)