Tauron buduje nowy magazyn energii przy farmie wiatrowej Lipniki

ISBNews
28.06.2018 10:35
A A A


Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Budowa pilotażowego systemu magazynowania energii elektrycznej w powiązaniu z istniejącą infrastrukturą energetyczną to nowy projekt Taurona realizowany w Cieszanowicach w województwie opolskim, podała spółka. Powstający magazyn energii pomoże w bardziej efektywny sposób gospodarować energią elektryczną oraz dystrybuować ją do użytkowników końcowych. System magazynowania zostanie oddany do użytku w IV kw. 2019 r. 

Magazynowanie energii, ze względu na potencjał stabilizujący funkcjonowanie energetyki rozproszonej, traktowane jest jako jeden z podstawowych kierunków rozwojowych Grupy Tauron zaprezentowanych w Strategicznej Agendzie Badawczej, podkreślono w komunikacie. 

"Podejmujemy szereg działań dotyczących rozwijania technologii magazynowania energii elektrycznej. Dzięki współpracy z amerykańskim Electric Power Research Institute uczestniczymy w globalnym programie badawczym dotyczącym magazynowania, współpracując równocześnie ze startupem, który przygotowuje obiecujące rozwiązania w tej dziedzinie. Technologie magazynowania znajdą się też w polu zainteresowania powołanego Funduszu CVC EEC Magenta. Magazyn pilotażowy w Cieszanowicach to szansa na sprawdzenie w rzeczywistych warunkach wypracowanych dotychczas rozwiązań" - powiedział wiceprezes Tauron Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda, cytowany w komunikacie.

System powstaje przy stacji energetycznej w miejscowości Cieszanowice w gminie Kamiennik w woj. opolskim. Z punktu widzenia realizacji celów projektu ta lokalizacja jest najkorzystniejsza, ponieważ stacja ta współpracuje z należącą do Grupy Tauron farmą wiatrową Lipniki o mocy ok. 30 MW, zlokalizowaną w odległości 7,5 km od projektowanego magazynu, podano również.

"Moc czynna magazynu wyniesie co najmniej 2000 kW, a pojemność użyteczna co najmniej 500 kWh. Powstanie magazynu doprowadzi do poprawy jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla klientów kilku gmin woj. opolskiego" - czytamy dalej.

Farmy wiatrowe cechują się największą zmiennością wielkości produkcji energii w porównaniu do innych źródeł OZE. Ich udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce ze wszystkich odnawialnych źródeł energii jest największy. Realizacja projektu i jego wyniki mogą w przyszłości przynieść korzyści nie tylko na terenie dystrybucji Taurona. Grupa liczy, że doświadczenia zdobyte przy realizacji inwestycji w zakresie technicznej i ekonomicznej użyteczności systemu zostaną wykorzystane w innych lokalizacjach, gdzie są zainstalowane mało stabilne źródła energii, podano także.

"Projekt docelowo ma potwierdzić w praktyce korzyści z magazynowania energii elektrycznej w oparciu o innowacyjne magazyny energii wykorzystujące ogniwa elektrochemiczne. Z punktu widzenia operatora systemu dystrybucyjnego istotne jest również zmniejszenie technicznych strat sieciowych poprzez poprawę gospodarowania energią elektryczną oraz stabilizacja pracy sieci poprzez efektywniejsze sterowanie strumieniami przepływu energii. Zyskają na tych działaniach nasi klienci" - podkreślił prezes Tauron Dystrybucja Robert Zasina.

Pozytywne efekty realizacji projektu będą bezpośrednio wpływać na odbiorców energii zasilanych z GPZ Cieszanowice. W dalszej perspektywie, po wdrożeniu podobnych rozwiązań w innych lokalizacjach, beneficjentami przedsięwzięcia mogą być kolejni klienci przyłączeni do sieci Tauron Dystrybucja. Uzyskane w demonstracyjnym projekcie wyniki i doświadczenia będzie można wykorzystać w przyszłości przede wszystkim tam, gdzie zlokalizowane są odnawialne źródła energii grupy, w tym farmy wiatrowe, podano również. 

Do realizacji projektu Tauron pozyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany termin uruchomienia systemu magazynowania to koniec 2019 r. 

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)