PIG: Zasoby bilansowe rud miedzi i srebra spadły do 1,93 mld t na koniec 2017 r.

ISBNews
28.06.2018 13:52
A A A


Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Zasoby bilansowe rud miedzi i srebra na terenie całego kraju wynosiły 1 931,95 mln ton według stanu na koniec 2017 r. i były niższe o 16,6 mln ton r/r, podał Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB).

"W 2017 roku stan zasobów bilansowych w regionach monokliny przedsudeckiej i niecki północnosudeckiej wynosi łącznie 1 931,95 mln t rudy o zawartości 34,59 mln t miedzi i 104,47 tys. t srebra. W stosunku do 2016 r. nastąpił ubytek zasobów bilansowych o 16,60 mln t rudy, spowodowany wydobyciem i stratami" - czytamy w raporcie pt. "Bilans złóż kopalin w Polsce".

Geologiczne zasoby bilansowe rud w złożach udostępnionych czynnymi kopalniami na monoklinie przedsudeckiej wynosiły 1 689,33 mln t rudy o zawartości 30,93 mln t miedzi i 88,04 tys. t srebra, tj. łącznie 87,44% ogólnej ilości zasobów bilansowych.

"Zasoby przemysłowe złóż zagospodarowanych wynoszą 1 213,75 mln t rudy i są większe o 70,36 tys. t (6.15%). Wzrost zasobów przemysłowych wynika z opracowania projektu zagospodarowania złoża (obszar górniczy Gaworzyce - 71,1 tys. t) dla złoża Radwanice-Gaworzyce oraz dodatku do projektu zagospodarowania złoża dla złoża Sieroszowice (6.86 tys. t)" - czytamy dalej.

Wydobycie rud miedzi w 2017 r. wyniosło 31 185 tys. t rudy o zawartości 1,5% Cu i 47,8 g/t Ag, zawierającej 467 tys. t miedzi metalicznej oraz 1 490 t srebra.

"W porównaniu do 2016 roku nastąpiło zmniejszenie wydobycia rudy o 799 tys. t (2,5%), przy niewielkim spadku wydobycia miedzi metalicznej (o 13 tys. t - 2,71%) oraz nieznacznym wzroście wydobycia srebra (o 8 tys. t - 0,54%)" - napisano także w opracowaniu.

(ISBnews)