Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali o 1,25 zł na akcję dywidendy za 2017 r.

ISBNews
28.06.2018 14:32
A A A


Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali o przeznaczeniu 123,99 mln zł z zysku netto za 2017 r. na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę w wysokości 1,25 zł na akcję, podała spółka.

"Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 123 994 355 zł. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,25 zł. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 99 195 484 szt" - czytamy w komunikacie.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 25 lipca, a dzień wypłaty dywidendy na 8 sierpnia 2018 r.

Grupa Azoty odnotowała 456,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 301,87 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 354,79 mln zł wobec 193,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)