Akcjonariusze Larq zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.

ISBNews
29.06.2018 17:29
A A A


Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Larq zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia dokonać podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 33 186 199,07 zł, w ten sposób, że kwota ta w całości zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.

Larq S.A. jest polską spółką inwestycyjną notowaną na głównym parkiecie GPW, zarządzającą podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury.

(ISBnews)