Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła nadal 3,8% w maju

ISBNews
02.07.2018 11:18
A A A


Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,8% w maju br. - tj. tyle samo, co w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W kwietniu 2017 r. wynosiła 5,2%. 

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 644 tys. w maja wobec 657 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w maju 7%. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec maja br. 6,1%. 

(ISBnews)