Spółka Murapolu przydzieliła obligacje o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł.

ISBNews
09.07.2018 08:25
A A A


Warszawa, 09.07.2018 (ISBnews) - Partner - spółka zależna Murapolu - dokonał przydziału 40 tys. obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł w drodze oferty prywatnej, podał Murapol.

"Podstawowe parametry obligacji:

? wartość nominalna jednej obligacji: 1 000 zł,

? wielkość emisji: 40 000 obligacji,

? cena emisyjna jednej obligacji: 980 zł" - czytamy w komunikacie.

Termin wykupu to 30 czerwca 2021 r., Obligacje zostaną wykupione poprzez wypłatę kwoty w wysokości równej wartości nominalnej powiększonej o naliczone odsetki, przy czym okres odsetkowy jest 3 miesięczny, oprocentowanie jest stałe.

Zabezpieczeniem obligacji będzie ustanowione na rzecz administratora reprezentującego obligatariuszy poręczenie Murapolu do maksymalnej kwoty 72 mln zł, podano także.

Partner nie planuje wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu, podano także. 

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

(ISBnews)