BFG może przeznaczyć 18,62 mld zł na wypłaty środków gwarantowanych

ISBNews
10.07.2018 10:35
A A A


Warszawa, 10.07.2018 (ISBnews) - Łączny zasób finansowy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), który może zostać przeznaczony na dokonał wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów wynosił 18,62 mld zł według stanu na koniec 2017 r., podał BFG. W latach 2014-2017 łączne zobowiązania gwarancyjne wobec deponentów SKOK-ów i 2 banków spółdzielczych (razem z kwotami jeszcze nie odebranymi) sięgnęły 6,55 mld zł.

BFG dysponuje różnymi źródłami finansowania działalności gwarancyjnej, w tym funduszami własnymi oraz środkami finansowymi gromadzonymi przez wszystkie banki w postaci funduszy ochrony środków gwarantowanych, podano w komunikacie.

"Na koniec 2017 r. wartość środków, które mogłyby być wykorzystane na wypłatę środków gwarantowanych wynosiła:

fundusze gwarancyjne banków i kas - 10 mld 756 mln zł,

fundusz statutowy pomniejszony o wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - 1 mld 583 mln zł,

fundusz ochrony środków gwarantowanych (dalej: FOŚG) - 6 mld 285 mln zł.

FOŚG to fundusz utrzymywany przez banki, możliwy do wykorzystania w przypadku wyczerpania funduszy własnych na potrzeby wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów banków.

Łącznie, powyższe źródła tworzą zasób finansowy o wartości 18 mld 624 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Ponadto BFG na koniec 2017 r. dysponował kwotą 3 mld 575 mln zł zgromadzoną na funduszach przymusowej restrukturyzacji banków i kas, podano także.

"Bankowy Fundusz Gwarancyjny od początku 2014 r. do końca 2017 r. dokonał wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów 11 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w wysokości 4 mld 326 mln zł oraz dla deponentów 2 banków spółdzielczych w wysokości 2 mld 174 mln zł. Łączne zobowiązania gwarancyjne w tych przypadkach (razem z kwotami jeszcze nie odebranymi) wyniosły 6 mld 549 mln zł" - czytamy też w komunikacie.

BFG podkreślił, że ustawa o BFG przewiduje możliwość pozyskania na potrzeby wypłaty środków gwarantowanych pożyczki lub dotacji z budżetu państwa oraz kredytu krótkoterminowego z NBP.

(ISBnews)